วิธี คำนวณ พื้นที่ ตรม หาปริมาณ กระเบื้อง แบบง่าย ๆ

คำนวณ พื้นที่ ไม่เป็น ? เชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาอ่านจะต้องประสบปัญหาเดียวกันนี้แน่ ๆ อยากตกแต่งต่อเติมพื้นห้อง แต่ติดที่ไม่รู้ สูตรหาพื้นที่ ไม่รู้ วิธีคิด คำนวณหา ตารางเมตร ไม่รู้ว่าจะต้องซื้อกระเบื้องจำนวนเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้พอดีกับพื้นที่ห้อง บางคนไปซื้อเองโดยไม่มีความรู้หรือสอบถามช่างก่อน ซื้อ กระเบื้อง ขาดไม่พอกับการใช้งานก็ต้องกลับไปซื้อใหม่ เผลอ ๆ ซวยหนัก แบบลายกระเบื้องที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ของหมดก็ต้องรอเวลาร้านเอามาลงใหม่อีก แต่ก็ยังไม่แย่เท่ากับการซื้อเกิน นอกจากสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุแล้ว ยังต้องหาที่เก็บให้รกบ้านอีก สำหรับวันนี้เราจึงมี วิธีคิดตารางเมตร สำหรับปูพื้นกระเบื้องมาฝากกันครับ เพื่อให้คุณซื้อกระเบื้องได้พอดิบพอดีไม่เหลือไม่ขาด รับรู้ต้นทุนและประมาณค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ก่อนการตกแต่งต่อเติม

คำนวณ พื้นที่ เป็น ตารางเมตร หาจำนวน กระเบื้อง ที่ต้องใช้ปูพื้นแบบง่าย ๆ

คำนวณ พื้นที่ หน่วย คือ ตารางเมตร

ก่อนที่จะไปเลือกซื้อกระเบื้อง ลำดับแรกที่เราจำเป็นต้องทราบคือ หน่วยของพื้นที่ใช้สอย ซึ่งหน่วยนี้เรียกว่า ตรม โดยปกติที่อยู่อาศัยจะมีการแจ้งว่ามีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดกี่ตารางเมตร ซึ่งหน่วยตารางเมตรเกิดจากด้านกว้างและด้านยาวของพื้นที่นำมาคูณกันก็จะได้พื้นที่ทั้งหมด (ตารางเมตร) เมื่อทราบตารางเมตรของพื้นที่ที่ต้องการแล้ว จึงจะสามารถคำนวณการซื้อกระเบื้องได้อย่างถูกต้อง

 

หลักการ
( พื้นที่ทั้งหมด = ด้านกว้าง X ด้านยาว )

 

ยกตัวอย่าง เช่น ห้องนั่งเล่นกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร คำนวณพื้นที่เป็นตารางเมตร เท่ากับ กว้าง (W) 10 x ยาว (H) 10 = ห้องนั่งเล่นมีพื้นที่ 100 ตารางเมตร (m2) ต้องการปูพื้นใหม่ทั้งหมด โดยสนใจ กระเบื้องยางลายไม้ MC-BF ซึ่ง 1 กล่อง สามารถปูได้ 5 ตารางเมตร (m2) สามารถหาปริมาณกระเบื้องที่ต้องซื้อได้โดยเอาพื้นที่ที่ต้องการปู (100) ÷ จำนวน ตารางเมตรต่อกล่อง (5) = 20 ซึ่งเป็นปริมาณกล่องที่จำเป็นต้องซื้อ แต่โดยปกติแล้วห้องส่วนใหญ่จะมีพื้นที่กว้าง  x  ยาวไม่เท่ากัน  ดังนั้น พื้นที่ทั้งหมดเลขจะไม่กลมเหมือนตัวอย่าง หากพื้นที่ที่ต้องการปู ÷ จำนวน ตารางเมตรต่อกล่องแล้วเหลือเศษให้ปัดขึ้นทันที นอกจากนี้การเลือกซื้อกระเบื้องควรเลือกซื้อเผื่อ 3-5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใช้งาน สำหรับใช้ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดหรือตกแต่งเพิ่มเติม

VDO วิธีคิด สูตรหาพื้นที่ห้อง

เพื่อให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกคน เข้าใจในการหาพื้นที่สำหรับปูกระเบื้องได้อย่าง่ายดาย ทางเราได้จัดทำเป็น VDO เพื่อประกอบการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดการสอนในเนื้อหา หาพื้นที่ หา ตรม. จาก กว้าง x ยาว นอกจากนี้ยังมีการหาพื้นที่รูปแบบ ด้าน x ด้าน การหาพื้นที่รูปแบบสามเหลี่ยม และการหาพื้นที่รูปแบบพิเศษ อีกด้วย เพื่อให้เข้ากับพื้นที่หน้างานและการคำนวนที่แตกต่างกันไป

คำนวนตารางเมตร สำหรับปูกระเบื้องและการหาค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างการใช้งาน  โปรแกรมคํานวณตารางเมตร

หัวข้อ รูปแบบ One or multiple rooms เลือก One room/area
หัวข้อ รูปแบบ เลือก Rectangle
หัวข้อ กว้าง / ยาว ในที่นี่ผมจะกำหนดห้องกว้าง 10 (m) และยาว 5 (m)
หัวข้อ ปริมาณ เลือก 1 (เลือกปูห้องนอน 1 ห้อง)
หัวข้อพื้นที่ตารางเมตร ระบบคำนวนพื้นที่ตารางเมตรออกมาเป็น 50 ตร.ม.
หัวข้อ ราคาต่อตารางเมตร ในที่นี้ผมสนใจกระเบื้องยางลายไม้ MC-M ซึ่งมีราคา 1,150 ต่อกล่อง 1 กล่องสามารถปูได้ 5 ตร.ม. เอาราคา 1,150 ÷ 5 จะได้กระเบื้องยางลายไม้ MC-M 230 บาทต่อตารางเมตร นำกรอกในหัวข้อ ราคาต่อตารางเมตร
หัวข้อ ราคารวม ระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกมาเป็น 11,500 บาท โดยคิดเป็นราคาต่อตารางเมตรไม่ใช่ราคาต่อกล่อง
กรณีอยากคิดราคาต่อกล่อง นำตาราเมตรที่ได้ในที่นี้พื้นที่ห้องนอนของผมคือ 50 ตร.ม. ÷ 5 คือ ตร.ม. ต่อกล่องของกระเบื้องยางลายไม้ MC-M จะได้จำนวนกล่องที่ต้องใช้  = 10 กล่อง x ด้วยราคากล่องในที่นี้คือ 1,150 เท่ากับต้องซื้อ 10 กล่องในราคา 11,500 บาท