ท่ออากาศ ส้วม ชักโครก คืออะไร ? สูงเท่าไหร่ดี ? ถึงระบายกลิ่นเหม็นได้ดี ?

ท่ออากาศ คือ ท่อที่ต่อไว้เพื่อระบายอากาศจากระบบท่อน้ำทิ้งและท่อส้วม อธิบายง่ายๆ คือ มีอากาศสะสมอยู่ภายในท่อตั้งแต่โถไปจนถึง ถังบำบัด เมื่อเรากด ชักโครก น้ำจะดันอากาศจนต้องหาทางระบายออก ดังนั้น ควรมีรูหรือช่องเปิดสำหรับระบายอากาศออก นอกจากนี้ยังช่วยให้สิ่งปฏิกูลไหลลงไปได้ดีขึ้นด้วย ในกรณีที่ไม่มีท่อระบายอากาศ เมื่อเรากดชักโครกจะเกิดความดันลบ คือการดูดอากาศเข้าเพื่อให้สิ่งปฏิกูลไหลลงไปได้ดีขึ้น แต่การดูดอากาศในขณะที่ไม่มีท่อระบายอากาศ หรือท่อระบายอากาศอยู่ไกลเกินไป ทำให้เกิดการลักอากาศจากท่อที่อยู่ใกล้ที่สุด น้ำในคอห่านอาจถูกดึงออกมาด้วย พูดง่ายๆ ก็คือท่อเดินกลิ่นไปยังที่ที่ควรจะส่งไปนั่นเอง หากไม่มีท่ออากาศ กลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์จะไม่มีทิศทางในการระบายออก จะส่งผลทำให้อากาศและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นไม่พึงประสงค์

ท่ออากาศ ควรสูงเท่าไหร่ถึงจะดี ?

การติดตั้ง ท่อระบายอากาศ นอกจากจะช่วยในการระบายกลิ่นของเสียแล้วนั้น ยังช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับของอากาศทำให้การกดชักโครกดีขึ้นด้วย ส่วนของการติดตั้งท่อนั้นควรคำนึงถึงความสูงและวัสดุเป็นสำคัญ หากติดตั้งไม่ได้มาตราฐานจะประสบปัญหานอกจากกลิ่นไม่ถูกระบายออกแล้ว ยังอาจทำให้การกดชักโครกไม่ลงด้วย การติดตั้งที่ควรคำนึงมีดังนี้

  • ใช้ท่อระบายอากาศตัว T แทนท่อระบายอากาศรูเดียว เพื่อป้องกันการอุดตันที่อาจเกิดขึ้นได้กับรูระบายอากาศท่อแบบรูเดียวได้
  • ติดตั้งตะแกรงหรือตาข่ายขนาดเล็กบริเวณปากท่อเพื่อไม่ให้แมลง สัตว์ หรือสิ่งสกปรกอุดตันหรือเข้าไปภายในท่อ
  • ระดับความสูงของท่อไม่ควรน้อยกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมถึงพื้นที่หน้างานของแต่ละท่าน หากทำระดับต่ำอาจต้องรื้อทำใหม่ให้ได้ความสูง เพื่อเมื่อเวลาน้ำท่วมการระบายอากาศจะไม่ได้ประสิทธิภาพและแรงดันจากน้ำที่เข้าในไปในท่อจะทำให้กดชักโครกไม่ได้ (ระดับความสูงที่แนะนำ คือ เหนือความสูงคนหรือระดับหลังคาจะช่วยป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน)

ท่อระบายอากาศ สำคัญกับ ส้วม อย่างไร ?

ท่อระบายอากาศกับส้วมนับว่าสำคัญมาก ไม่จำเป็นต้องอยู่สูงกว่าชักโครกขอแค่มีท่อแล้วอากาศในถังส้วมออกได้ ส่วนปลายท่อจะอยู่ไหน ก็แล้วแต่ความเหมาะสม อย่าให้กลิ่นลอยรบกวนเท่านั้น

  1. ท่ออากาศส้วมสามารถช่วยระบายอากาศได้
  2. ท่ออากาศส้วมที่ดีจะทำให้สิ่งปฏิกูลไหลลงได้อย่างดี

ติดตั้งท่ออากาศอย่างไรให้ถูกต้อง ?

ตำแหน่งการติดตั้งควรจะติดตั้งที่ถังบำบัดน้ำเสีย ระดับความสูงของปลายท่อให้สูงกว่าระดับน้ำท่วม ปลายท่อต้องมีที่ป้องกันสัตว์ด้วย ในกรณีที่โถสุขภัณฑ์อยู่ห่างจากถังบำบัด จะต้องติดตั้งท่อระบายอากาศให้ปลายของท่ออยู่เหนือระดับของสุขภัณฑ์ โดยควรซ่อนปลายท่อให้อยู่ในตำแหน่งที่มิดชิด และเป็นตำแหน่งที่กลิ่นไม่รบกวน

วิธีแก้ท่ออากาศส้วมตัน ?

ส่วนใหญ่ปัญหาท่อระบายอากาศตันมักจะเกิดขึ้นบริเวณปากท่อ หากเกิดการอุดตันบริเวณปากท่อให้นำเอาสิ่งที่อุดตันนั้นออกไป แต่หากเกิดบริเวณภายในท่อให้ใช้งูเหล็กหรือฉีดน้ำแรง ๆ ชำระล้างแทน เพื่อให้สิ่งที่อุดตันอยู่ภายในไหลลงสู่ระบบกรองหรือเกรอะต่อไป ก่อนเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนของเสียเพื่อระบายเป็นน้ำที่ดีต่อไป