บ้านน็อคดาวน์ ขอบ้านเลขที่ ขอทะเบียนบ้าน ได้ไหม ? มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

บ้านน็อคดาวน์ ขอบ้านเลขที่ ขอทะเบียนบ้าน ได้ไหม ? หากขอได้จะมีขั้นตอนในการดำเนินการแตกต่งจากบ้านทั่วไปอย่างไร ? เป็นคำถามยอดฮิตที่หลายๆ คนสงสัย และต้องการทราบเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นในส่วนของบทความนี้ทางเราจึงจะขออธิบายพร้อมกับแนะนำแนวทางในการปฏิบัติ ในการติดต่อเพื่อขอบ้านเลขที่ ขอทะเบียนบ้านในแบบต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยไขข้อสงสัยให้กับทุกคนที่สนใจ บ้านน็อคดาวน์ แต่วิตกกังวัลหากซื้อไปแล้วขอทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ ขอน้ำ ขอไฟ ไม่ได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร ? บ้านน็อคดาวน์ ถึงแม้จะใช้วัสดุมวลเบาในการก่อสร้างก่อจำเป็นต้องจดทะเบียนและขออนุญาติ ไม่ต่างจากบ้านที่ก่อสร้างจากวัสดุจำพวกอิฐหินปูนเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อมีการก่อสร้างบนพื้นจริง ๆ ก็ต้องขออนุญาตเหมือนเป็นสิ่งปลูกสร้างตามปกติทั่วไป ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสิ่งปลูกสร้างเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะนำบ้านน็อคดาวน์ไปทำเป็นร้านกาแฟ ออฟฟิศ สำนักงาน หรือบ้านจริงๆ และเมื่อคุณต้องการขอสาธารณูปโภคหรือสิ่งอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ เช่น ขอน้ำ ขอไฟฟ้า หรืออินเทอร์เน็ต ฯลฯ  ก็ต้องมีการอ้างอิงที่อยู่เหมือนปกติทั่วไป อีกข้อที่สำคัญหากคุณมีบ้านที่ใช้พักอาศัยอยู่แล้ว หรือเคยสร้างบ้านน็อคดาวน์อยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่แล้ว แต่ต้องการบ้านน็อคดาวน์ไปต่อเติมเพิ่มเติมก็ต้องคำนึงถึงกฎหมายการต่อเติมอาคาร ที่พักอาศัยด้วย

บ้านน็อคดาวน์ ขอบ้านเลขที่ ขอทะเบียนบ้าน ได้ไหมครับ

บ้านน็อคดาวน์ ขอบ้านเลขที่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

สำหรับการขอทะเบียนบ้านและเลขที่บ้านให้กับ บ้านน็อคดาวน์ หรือ บ้านตู้คอนเทนเนอร์ ก็ไม่ได้มีความยุ่งยากหรือซับซ้อน เหมือนการขอให้กับบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างทั่วไปเลย คุณสามารถดำเนินการได้ด้วย 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. โดยขั้นแรกเราจะต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างก่อน โดยจะต้องติดต่อกับเจ้าพนักงานในพื้นที่ หากอยู่ในพื้นที่ กทม. ให้ติดต่อสำนักงานเขตฝ่ายโยธา ถ้าอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ติดต่อสำนักงานเทศบาลหรือ อบต. แผนกกองช่าง เพราะแต่ละที่มีกฎระเบียบและขั้นตอนที่แตกต่างกัน
  2. ขั้นตอนที่สอง นำโฉนดและแบบบ้านไปปรึกษาวิธีการปลูกสร้างหรือติดตั้งให้ถูกต้องก่อน หลังจากแบบถูกอนุมัติ ใบอนุญาตก่อสร้างจะออกภายใน 45 วัน
  3. ขั้นตอนที่สาม ระยะเวลาในการก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
  4. ขั้นตอนที่สี่ เมื่อสร้างบ้านน็อคดาวน์เสร็จสมบูรณ์ สามารถนำใบอนุญาตก่อสร้างไปขอบ้านเลขที่กับหน่วยงานที่ติดต่อไปในขั้นตอนที่หนึ่งได้เลย

เอกสารประกอบที่ใช้ ขอทะเบียนบ้าน ขอเลขที่บ้าน มีดังนี้ !

  • เอกสาร ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านโดยหน่วยงานท้องถิ่น
  • ใบอนุญาตก่อสร้าง
  • โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธ์แสดงการครอบครองที่ดิน
  • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน และบัตรประชาชนของผู้แจ้งขอทะเบียนบ้านหรือผู้แทน
  • รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการเสร็จแล้ว 3 ด้าน (หน้า,หลัง,ข้าง,)

เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งเลขที่ประจำบ้านภายในระยะเวลา 7-30 วันทำการ เมื่อได้เลขที่บ้านเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำไปขอ น้ำ,ไฟและอินเทอร์เน็ต กับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อได้เลย

ทั้งหมดนี่ก็คือคำตอบในข้อสงสัยที่หลายคนกังวลใจกันว่า บ้านน็อคดาวน์จะขอทะเบียนบ้าน ขอบ้านเลขที่ได้ไหม หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและทราบวิธีและขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐในการขอ 2 สิ่งนี้นะครับ สำหรับครั้งหน้าจะมีความรู้อะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ