บ้านน็อคดาวน์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ควรคำนึงถึงอะไร

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า (Solar Cell) โดยพลังงานกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์นั้น เป็นไฟฟ้ากระแสตรง หรือ (DC) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที ปัจจุบันมีการใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านที่อยู่อาศัย รวมทั้ง บ้านน็อคดาวน์ ออฟฟิศ สำเร็จรูป ด้วย ซึ่ง บ้านน็อคดาวน์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ นั้นจะมีข้อแตกต่างกับการติดตั้งบนหลังคาบ้านหรืออาคารทั่วไปตามแบบและขนาดของโครงสร้าง ดังนั้นเราจึงรวบรวม 4 ข้อคำนึงเพื่อให้คุณคิดพิจารณาว่าบ้านหรือออฟฟิศน็อคดาวน์ของคุณ หากติดตั้ง โซล่าเซลล์ จะคุ้มค่า คุ้มทุนหรือไหม

บ้านน็อคดาวน์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ knock down solar cell ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 4

4 ข้อคำนึงก่อนให้ บ้านน็อคดาวน์ ติดตั้งโซล่าเซลล์

  1. เช็คพฤติกรรมการใช้ไฟ

ก่อนจะหาผู้ผลิตที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ หรือ คิดว่าต้องติดตั้งกี่แผ่นดี ? สิ่งที่คุณต้องคำนึงเป็นอย่างแรก คือ พฤติการใช้ไฟภายในบ้านน็อคดาวน์หรือออฟฟิศน็อคดาวน์ของคุณมีมากน้อยแค่ไหน การใช้ไฟในเวลากลางวันและกลางคืนแบ่งสัดส่วนเป็นอย่างไร ส่วนนี้จะเป็นแนวทางที่ช่วยประเมิณให้เห็นว่าคุณต้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังผลิตเท่าไหร่

  1. พื้นที่หลังคาสัมพันธ์กับหรือพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าหรือไหม

ข้อแตกต่างของบ้านพักอาศัยทั่วไปและบ้านน็อคดาวน์คือขนาดของบ้าน ทำให้พื้นที่ติดตั้งโซล่า ROOF TOP มากน้อยต่างกัน กำลังผลิตไฟก็ย่อมน้อยกว่าบ้านทั่วไป ขณะเดียวกันบ้านน็อคดาวน์ส่วนใหญ่มักใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าน้อยกว่าบ้านทั่วไปหลายเท่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ 2-3 ก็อาบครอบคลุมการใช้งานทั้งหมด ทั้งนี้คุณต้องสำรวจบ้านน็อคดาวน์ที่ใช้งานว่ามีขนาดเท่าไหร่ พื้นที่หลังคาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ทั้งหมดกี่แผง เพียงพอสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือไหม ความเชื่อมโยงในส่วนนี้จะเป็นแนวทางที่ช่วยประเมิณให้เห็นถึงความคุ้มค่าและจุดคุ้มทุนที่สอดคล้องกัน

  1. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

สำหรับบ้านน็อคดาวน์จะแตกต่างจากบ้านหรืออาคารทั่วไปที่ไม่มีหม้อแปลงภายในบ้าน ทำให้การติดตั้งโซล่าเซลล์ในบ้านน็อคดาวน์จะไม่มีในส่วนของ Inverter ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายลงหม้อแปลงก่อนจ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่ต่าง ๆ ทำให้ค่าใช่จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ในบ้านน็อคดาวน์มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแบบบ้านทั่วไป การลงทุนที่ใช้น้อยกว่าทำให้จุดคุ้มทุนสั้นกว่า

  1. พื้นที่เหมาะสมไหมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ควรพิจารณาพื้นที่กว้าง หรือมุมหรือองศาในการติดตั้งและไม่มีต้นไม้หรือตึกบัง เพื่อให้บริเวณพื้นที่ที่มีการติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงจากพระอาทิตย์ได้เต็มความสามารถของตัวแผง และสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้า

สำหรับบ้านน็อคดาวน์และบ้านทั่วไปการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ก็จะแตกต่างกัน การคำนึงถึง ความคุ้มค่า จุดคุ้มทุน ก็ต่างกัน หวังว่า 4 ข้อคำนึงนี้จะช่วยให้เพื่อน ๆ ตัดสินใจเลือกได้อย่างคุ้มค่า