หน้าแรก
สินค้า
แชทไลน์

banner

ไฟฟ้า โซล่าเซลล์

ไฟฟ้า โซล่าเซลล์ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีการนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาพัฒนาเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้ภายในบ้านและอาคาร ไม่ว่าจะเป็ฯในส่วนของไฟส่องสว่าง ต่างๆ ทั้งสนามหน้าบ้าน ไฟส่องถนน ไฟสปอร์ตไลท์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้เป็นไฟสำรอง ไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และแน่นอนว่าในด้วยเหตุผลที่รถไฟฟ้ากำลังมาทดแทนรถที่ใช้น้ำมัน การใช้โซล่าเซลล์ มาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่กำลังจะได้รับความนิยม ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาติดตั้งกับบ้านที่มีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน เพราะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของแผงโซล่าเซลล์ที่ได้้รับพลังงานจากจากแสงแดดจะถูกนำเข้าสูงระบบผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ที่จะทำการเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า ทำให้เราสามารถนำมาติดตั้งเพื่อใช้กับไฟฟ้าบ้านปกติที่เราต้องจ่ายเงินให้กับ การไฟฟ้าได้ โดยถ้าหากเราใช้ไฟฟ้าเกินกว่ากำลังผลิตของระบบโซล่าเซลล์ หรือเป็นช่วงที่แสงแดดไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า ก็สามารถที่จำใช้งานตัวระบบไฟฟ้าปกติจากการไฟฟ้าได้ตามเดิม โดยระบบจะทำการทำงาน โดยอัตโนมัติ

หมวดหมู่สินค้า

All Categories

ไฟถนนโซล่าเซลล์

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของระบบไฟที่มักจะได้รับความนิยมในพื้นที่ห่างใกลที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง เพราะถ้าหากจะเดินสายไฟเข้าไปในพื้นที่จะต้องเสียค่าแรงค่าอุปกรณ์ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของของภูเขา ถนนในชนบท เป็นต้น ดังนั้นตัวระบบไฟถนนตัวนี้จึงกำลังได้รับความนิยมเข้ามาทดแทนการติดตั้งตัวระบแบบไฟแบบเดิม ที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง อีกทั้งยังอยากต่อการติดตั้งอีกด้วย ทำให้คุณสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดีทีเดียว

สปอตไลท์โซล่าเซลล์

ในปัจจุบันแทบจะทุกพื้นจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับให้แสงสว่างในเวลากลางคืน โดยเฉพาะพื้นที่บ้าน หรืออาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ไฟส่องสว่างสำหรับช่วยให้พนักงานรักษาความปลอดภัยสามารถมองเห็นบุคคล หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนได้ดียิ่งขึ้น แต่การใช้ไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนเป็นจำนวนมาก ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นตัวสปอตไลท์แบบนี้จึง เข้ามาช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ไฟสนามโซล่าเซลล์

ไฟสนาม ถือได้ว่าเป็นส่วนที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ที่จะช่วยในการเพิ่มความสวยงามในให้กับสวน สนามหญ้า ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วยังเป็นการช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับถนนในสวนไว้สำหรับใช้ในการเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจในเวลาการคืนได้อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วยังช่วยตัดปัญหาที่จะต้องเดินสายไฟใหม่ ซึ่งบ้างครั้งการจะต้องขุดเจาะ เพื่อเดินสายไปใหม่ ที่อาจจะทำให้สวนหรือสนามเกิดความเสียหาย และทัศนียภาพ ไม่สวยงามนั่นเอง
Back to Top

นโยบายการคืนเงิน

เงื่อนไขการคืนเงิน

 1. กรณีลูกค้าเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต

1.1 หากมีการยกเลิกรายการก่อนทำการบรรจุสินค้าลงกล่อง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับไปยังบัญชีบัตรเครดิตภายในวันทำการถัดไป

1.2 กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงคืนวงเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิต หรือ Paypal ของลูกค้าภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

 1. กรณีลูกค้าชำระด้วยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1

2.1 สำหรับรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

2.2 สำหรับรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า และมีเงื่อนไขและข้อกำหนดดังนี้

 1. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ
 4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

 1. สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ
 2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ การแกะ/ชำแหละ/ดัดแปลงแปลงแก้ไขโดยผู้ใช้
 3. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
 4. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย สัตว์เลี้ยงกัดแทะ ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้นหากท่านไม่พอใจในสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับคำบรรยาย บริษัทฯ ยินดีที่จะรับคืนสินค้า (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า) เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอ คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

 1. การป้องกันการฉ้อโกง
  บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ อาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ท่านยืนยันคำสั่งซื้อได้ บริษัทฯ อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ บังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้งบริษัทฯ เองจากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  บริษัทฯ ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการของบริษัทฯโดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยงชื่อนามสกุลของท่านกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อนเว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น

นโยบายการจัดส่ง

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 2. ในกรณีที่มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต หรือสินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่งจากทางบริษัท ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ